De vereniging Dorpsbelang kent de algemene ledenvergadering (ALV).
Tenminste 1 keer per jaar is er een ALV, de jaarvergadering.
Vanwege bijzondere onderwerpen kan er ook een extra ALV worden bijeengeroepen.

Van de jaarvergaderingen zijn hier de stukken te raadplegen (PDF documenten).


Beste genodigden van de jaarvergadering Dorpsbelang Kraggenburg,
Hierbij laat ik u weten dat de jaarvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg, gepland op vrijdag 27 maart 2020, wordt uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum. Dit conform de richtlijnen van de overheid, om de verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk te beperken.

Met vriendelijke groet,

Deborah van Loon
Secretaris Dorpsbelang Kraggenburg