update MFA in Kraggenburg voor alle bewoners

Datum
vrijdag 5 april 2024 20:00

Beschrijving

Vorig jaar mei hebben wij twee inspirerende avonden georganiseerd omtrent de nieuw te bouwen Multi Functionele Accommodatie (MFA). We waren blij met de goede opkomst en hebben veel input van jullie ontvangen waarmee we aan de slag zijn gegaan.
De afgelopen maanden zijn diverse commissies aan de slag gegaan met de uitkomsten en wensen van het dorp. Zo hebben we een financiële commissie, een vlekkenplancommissie (die bekijkt en berekent hoeveel ruimten we nodig hebben en ontwerpen maakt), en de stuurgroep die zich vooral bezig houdt met de algemene zaken, zoals gesprekken met de gemeente en andere betrokken partijen.

Graag nemen wij jullie mee in de uitkomsten en ideeën die tot nu toe zijn uitgewerkt en kijken we samen met jullie naar de toekomst, de nog te nemen stappen, een voorlopige aanzet van de inzet en gebruik van ruimten, en het nog te bewandelen traject.
Wij zijn benieuwd naar jullie reacties en nodigen jullie dan ook van harte uit op:
vrijdagavond 5 april in ’t Klokhuis. De koffie staat om 19.30 uur klaar en we starten om 20.00 uur.
Iedereen is welkom en wij hopen weer op een grote opkomst, want we willen graag dat velen meedenken over onze gezamenlijke toekomst!

Werkgroep Multi Functionele Accommodatie Kraggenburg