Logo Db Kraggenburg

De vereniging Dorpsbelang Kraggenburg behartigt de belangen van het dorp Kraggenburg in de meest ruime zin.
Dorpsbelang onderhoudt contacten met de dorpsbewoners, met de plaatselijke verenigingen en ondernemers, met de school en de kerk. Daarnaast heeft Dorpsbelang een schakelfunctie tussen het dorp en de gemeente en de provincie. Het bestuur van Dorpsbelang en haar commissies bestaat volledig uit vrijwilligers die zich in hun vrije tijd belangeloos inzetten voor het dorp.

Secretariaat: Stuwwal 26, 8317 BE,  Kraggenburg
E-mail: dorpsbelang@kraggenburg.nl 

Lees meer over Dorpsbelang op de volgende webpagina's of menu-items:
over het bestuur en doelstelling van de vereniging,
over lidmaatschap en contributie
over de jaarvergadering

Dorpsbelang wil u ook attenderen op onze speciale web pagina met belangrijke onderwerpen of informatie vanuit de gemeente. Bijvoorbeeld voor verenigingen en vrijwilligers is er een vrijwilligersverzekering die onze gemeente hiervoor heeft afgesloten.

Dorpsbelang kent de volgende commissies:

 • STEK; voor het organiseren van diverse activiteiten
 • Feestcommissie; voor het organiseren van de jaarlijkse feestweek
 • Omzien; werkgroep voor zorg en welzijn in Kraggenburg

  en verder nog:
 • Groenbrigade; een groep vrijwilligers die groenonderhoud uitvoert op een aantal locaties in het dorp, op de begraafplaats en de bloembakken bij de entree van het dorp.
 • Koffietijd: een vaste ontmoetingsmorgen, iedere dinsdagmorgen in 't Klokhuis. U kunt vrij binnenlopen voor een praatje, voor de gezelligheid en ontspanning en u kunt er ook terecht met vragen. Zie verder bij de Agenda

Deze website www.kraggenburg.nl valt ook onder Dorpsbelang
 
Dorpsbelang is ook betrokken bij:

 • Dorpskrant 'De Uitkijk': samen met FC Kraggenburg maken wij De Uitkijk voor alle dorpsbewoners;
 • Rouwkamer (aula). Deze is gevestigd bij de PKN- kerk aan de Voorstraat 21 en te gebruiken door alle dorpsbewoners;
  De beheerder is mw. J. v. Wijk, 06 - 2501 9258.
 • Dorpshuis 'Het Klokhuis' (lid van de Raad van Toezicht);

Als mensen een bijzonder jubileum vieren (zoals 90/95 jaar, 60/65 jarig huwelijk, een Nederlands kampioenschap), brengen we een attentie om te feliciteren.
Bij nieuwe inwoners wordt een welkom-tasje gebracht.
Als mensen ernstig ziek zijn, doen we een kaartje in de bus om beterschap te wensen.
==> We weten dat niet altijd van iedereen, daarom worden wij graag geïnformeerd als dat het geval is via dorpsbelang@kraggenburg.nl

 In maart 2012 is het dorpsontwikkelingsplan (DOP) opgeleverd. Sindsdien zijn we, samen met het dorp, aan de slag om het plan uit te voeren.
Bent u in dit plan geïnteresseerd? Hier kunt u het lezen.