Het bestuur van Dorpsbelang bestaat uit:

  • Krijn de Hamer, voorzitter
  • Wilma van Beekhuizen, secretaris
  • Jan Balk, penningmeester
  • AndrĂ© Verwer, vice voorzitter
  • Louise van den Broek, bestuurslid
  • Klaas de Jong, bestuurslid
  • Marian Meijs,  bestuurslid
  • Jolanda Tadema, bestuurslid

Secretariaat Dorpsbelang
Stuwwal 26, 8317 BE,  Kraggenburg
E-mail: dorpsbelang@kraggenburg.nl

Het bestuur vergadert maandelijks, behalve in de zomervakantie.
In de maand maart is de Algemene LedenVergadering (de jaarvergadering), zie ook deze pagina.

Door gemeentelijke en provinciale overheden wordt het beleid bepaald. Dorpsbelang zal hier namens de inwoners van het dorp kritisch naar kijken, zonodig hierover met overheden en gemeenteraad in gesprek gaan over bijstellen van voorgenomen beleid en/of aanbevelingen doen.

Het bestuur van Dorpsbelang onderhoudt goede contacten met het gemeentelijk wijkbeheer, met IGW (Integraal Gebiedsgericht Werken). Zo ook met de andere dorpen via het zogenoemde 10-dorpenoverleg.
Het is mogelijk om zelf ook contact op te nemen met IGW of wijkbeheer. Kijk op deze pagina.

Daarnaast is er deelname aan het zogenoemde 10-dorpenoverleg in de Noordoostpolder, netwerkbijeenkomsten van de 10 Dorpsbelangen. (6 keer per jaar)
Het bestuur voert ook overleg met ambtenaren van de gemeente, de wethouders, woningbouwcorporatie Mercatus en de provincie.
Twee keer per jaar is er een gesprek met bestuur dorpsbelang Ens en met dorpsbelang Marknesse, onze buurtdorpen.

Het doel van Dorpsbelang wordt in de statuten omschreven als:
De vereniging heeft tot doel de behartiging van alle belangen welke direct of indirect verband houden met de plaats Kraggenburg in de gemeente Noordoostpolder, waaronder uitdrukkelijk begrepen de belangen van de bewoners van Kraggenburg en eventueel leden die woonachtig zijn in de directe omgeving van Kraggenburg, zulks in de meest uitgebreide betekenis. De vereniging tracht deze doelstelling te bereiken door gebruik te maken van alle wettige middelen die haar ten dienste staan.