Veel inwoners van Kraggenburg zijn lid van Dorpsbelang. We kennen één contributie voor het hele gezin / huishouden. Door het betalen van de contributie is iedere persoon van 18 jaar en ouder uit het gezin/huishouden lid van Dorpsbelang.
De contributie voor het lidmaatschap van Dorpsbelang ontvangen wij het liefst via automatische incasso.

Als u lid wil worden van Dorpsbelang, kunt u hiervoor dit formulier lezen en downloaden.

Het lidmaatschap is € 12,00 per huishouden/gezin per jaar ( voor 2024 ) en wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering (=jaarvergadering) vastgesteld.
De contributie via de incasso wordt doorgaans eind mei geïnd.

U kunt zich als lid afmelden via een e-mail naar onze penningmeester.