De vereniging Dorpsbelang kent de algemene ledenvergadering (ALV).
Tenminste 1 keer per jaar is er een ALV, de jaarvergadering.
Vanwege bijzondere onderwerpen kan er ook een extra ALV worden bijeengeroepen.

Van de laatste jaarvergadering op 15 maart 2024 zijn hier de notulen te lezen.
Van jaarvergaderingen zijn de stukken hieronder te raadplegen (PDF documenten).