De vereniging Dorpsbelang kent de algemene ledenvergadering (ALV).
Tenminste 1 keer per jaar is er een ALV, de jaarvergadering.
Vanwege bijzondere onderwerpen kan er ook een extra ALV worden bijeengeroepen.

Van de laatste jaarvergadering van 24 maart 2023 kunt u hier al de notulen te lezen.

Van de jaarvergaderingen zijn hieronder de stukken te raadplegen (PDF documenten).