De vereniging Dorpsbelang kent de algemene ledenvergadering (ALV).
Tenminste 1 keer per jaar is er een ALV, de jaarvergadering.
Vanwege bijzondere onderwerpen kan er ook een extra ALV worden bijeengeroepen.


Van de laatste jaarvergadering van 25 maart 2022 kunt u hier de notulen al lezen.


Van de jaarvergaderingen zijn hieronder de stukken te raadplegen (PDF documenten).