Op 24 en 26 mei hebben zo’n 130 Kraggenburgers met elkaar gesproken over het ontwikkelen van een nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) in ons dorp. De MFA-commissie die al een jaar aan de slag is met dit onderwerp, wilde graag van de toekomstige gebruikers weten welke (nieuwe) faciliteiten ze allemaal graag zien in zo’n MFA, welke voor- en nadelen er zijn, wat de beste plek is, en wat er dan moet gebeuren met de vrijkomende gebouwen/locaties.
De hamvraag was of de Kraggenburgers het een goed idee vinden dat we ons hard gaan maken voor de ontwikkeling van een MFA, mits het financieel haalbaar is. Een overweldigende meerderheid van de aanwezigen antwoordde daarop met JA.

Nog een lange weg te gaan:
Bij de realisatie van een MFA zijn veel vrijwilligers nodig: in het voortraject, tijdens de bouw, en na realisatie daarvan. Gevraagd naar de bereidheid om een steentje bij te dragen gaf een flinke meerderheid aan de mouwen wel uit de handen te willen steken. Dat is heel bemoedigend! De MFA-commissie gaat nu aan de slag met deze resultaten: er wordt een vlekkenplan gemaakt waarbij een schets wordt gemaakt van hoe zo’n accommodatie eruit zou kunnen zien. Daarnaast wordt een financieel plaatje gemaakt: wat gaat het allemaal kosten, en hoe kan de exploitatie eruit zien?

Het uitgebreide verslag kunt u hier lezen.
Op beide bijeenkomsten zijn een aantal vragen gesteld, waarop iedereen individueel een antwoord kon geven, via een speciaal internetprogramma.
Lees de gedetailleerde antwooorden van de 40-minners en die van de 40-plussers.