De gemeente maakt een visie voor de openbare ruimte die vooruitkijkt tot 2050. Deze visie is onderdeel van de omgevingswet die volgend jaar in gaat. Het gaat over de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, economie, infrastructuur en cultureel erfgoed. Daarnaast kijken we naar onderwerpen als gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, zelfredzaamheid, participatie en de inclusieve samenleving.

Doe mee met de enquête via deze link.

Alvast dank voor het invullen. Naast de uitkomsten van deze enquête gebruiken we input uit interviews met inwoners en uit gehouden gebiedssessies. De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie in de zomer van 2023 vast.