De gemeente bezit bouwgrond in Kraggenburg, bekend als "kavel Penders". Deze bouwgrond ligt aan de zuidkant van het dorp en binnen de bossingel die het dorp omgeeft. In 2019 is voor een deel van deze "kavel Penders" een bestemmingsplan vastgesteld (Kraggenburg Zuid- fase 1). Dit is weer opgedeeld in fase 1a en fase 1b.
Van fase 1a zijn alle bouwkavels verkocht of in optie. Nu is fase 1b aan de beurt voor 17 à 19 woningen. Op 25 augustus 2021 is de procedure voor bestemmingsplan wijziging t.b.v. fase 1b gestart. We hopen dat de gemeenteraad nog dit jaar fase 1b kan vaststellen. Dan kan de volgende uitbreiding van ons dorp van start gaan.

Aan het einde van deze pagina vindt u 2 plattegronden met meer detailinformatie.

Heeft u plannen of hebt u interesse voor een bouwkavel, bel met de gemeente (0527) 633 911 of mail naar mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl

Gemeentelijke informatie over nieuwbouw in Kraggenburg vindt u hier.
Tip: Klik onderaan op deze pagina op de knop "Ga naar de digitale kavelkaart" voor een overzicht van de bouwkavels.
Als u in deze kaart bent, klik linksboven op "Legend" voor de kavels en de betekenis van de kleurcodes.

De gemeente heeft een aparte site voor de bouwkavels en nieuwbouwprojecten in de Noordoostpolder. U kunt zich hier bijvoorbeeld ook inlezen over wat er allemaal komt kijken bij het (laten) bouwen van een huis.


Stedenbouwkundige uitwerking van “kavel Penders” , mogelijke vervolgfases.
Alle bouwkavels in fase 1a zijn uitgegeven.Voor fase 1b is de procedure voor bestemmingsplanwijziging gestart

Kaart 1a tbv fase 1b

 

Overzicht van de “kavel Penders”. De rode omlijning geeft het gebied van het huidige bestemmingsplan Kraggenburg, Zuid-fase 1 (1a en 1b)

Plangebied kavel Penders