Huurwoningen in Kraggenburg en het toewijzen van woningen.

Beschikbare huurwoningen
In Kraggenburg verhuurt Mercatus eensgezinswoningen, jongerenwoningen, seniorenwoningen en multifunctionele woningen. Samen zijn dat ongeveer 90 huurwoningen.
De eensgezinswoningen staan met name in de dorpskern.
Jongerenwoningen (5 stuks) staan aan Het Klif.
Seniorenwoningen (4 stuks) staan op de hoek Jacob Bruintjesstraat/Voorstraat.
Multifunctionele woningen staan aan de Pioniersstraat en de Tussenmeenthe.

Multifunctionele woningen en seniorenwoningen hebben slaap- en badkamer beneden. Dat worden ook wel gelijkvloerse woningen genoemd.

Bij het toewijzen van een woning is de doelgroep belangrijk.
Doelgroep alle leeftijden:  Woningzoekenden boven de 18 jaar.
Doelgroep jongeren:         Woningzoekenden van 18 t/m 29 krijgen voorrang. Er zijn 2 categorieën: 18 t/m 22 jaar en 23 t/m 29 jaar. Reageren op zo'n woning kan tot 30 jaar.
Doelgroep senioren:         Woningzoekenden boven de 55 jaar krijgen voorrang. Reageren op zo'n woning kan vanaf 45 jaar.

Eensgezinswoningen en multifunctionele woningen zijn voor de doelgroep alle leeftijden.
De jongerenwoningen worden alleen toegekend aan de doelgroep jongeren.
De seniorenwoningen worden alleen toegekend aan de doelgroep senioren.
Je kunt ook kijken op de site van Mercatus over het woningaanbod.

Meer uitleg over het toewijzen van een woning
Veel senioren willen, en soms is het noodzakelijk, op termijn verhuizen naar een woning met bad- en slaapkamer beneden en het liefst in het eigen dorp. In Kraggenburg zijn deze woningen beschikbaar, zoals hierboven aangegeven.
In de praktijk blijkt dat dit niet zo gemakkelijk gaat. De woningen met bad- en slaapkamer beneden zijn aangemerkt voor “alle leeftijden”, behalve de 5 senioren-woningen.
“Alle leeftijden” betekent dat iedereen op deze woningen kan reageren en de ouderen uit het dorp dus niet automatisch bovenaan staan bij een toewijzing.

De reden dat deze gelijkvloerse woningen zijn aangemerkt voor “alle leeftijden’’ is dat zo'n woning vaak beschikbaar komt op een moment dat de ouderen nog niet toe zijn aan een verhuizing. Op het moment dat de oudere juist wel wil of moet verhuizen, blijkt de gewenste woning niet beschikbaar. Er zit dus een verschil tussen tijd en beschikbaarheid. Om verschillende redenen vindt Mercatus leegstand onwenselijk en kiest er dus voor de woning beschikbaar te stellen aan een andere woningzoekende.

Dit beleid van Mercatus maakt dat het buitengewoon belangrijk is dat u zich inschrijft als woningzoekende. Doe dit dus niet te laat, maar denk vooruit naar de toekomst. In wat voor huurwoning wilt u (of moet u) als senior over een aantal jaren wonen?

Door vroegtijdig inschrijven bouwt u inschrijfduur op (=aantal jaren van inschrijving). Deze inschrijfduur is samen met het inkomen een zeer belangrijk criterium bij het toewijzen van een woning. Wanneer u echt een gelijkvloerse woning nodig heeft, komt u met een lange inschrijfduur snel in aanmerking en hoeft u niet nog jaren te wachten.

Hoe u zich moet inschrijven wordt uitvoerig uitgelegd in dit document.

Het kan zijn dat u denkt over verhuizen naar een huurwoning in een ander dorp of in Emmeloord. Ook in dat geval blijft vroegtijdig inschrijven belangrijk, zoals dat hierboven is uitgelegd.

Jongeren
Wil je als jongere een woning gaan huren? Ook voor jou geldt dat vooruitkijken en vroegtijdig inschrijven erg belangrijk zijn. Hierboven kun je lezen waarom.
Denk aan het opbouwen van inschrijfduur (=aantal jaren) om gemakkelijker in aanmerking te komen voor een woning in Kraggenburg.