Zorg en welzijn is een breed terrein met veel aanbieders, mogelijkheden en regelingen. Er zijn de professionele aanbieders, maar Kraggenburg heeft ook vrijwilligers voor hulpvragen.
Op onze website een overzicht, zodat u zich kunt oriënteren en zien wat er mogelijk is in ons dorp en in de gemeente.

Kraggenburg heeft:

  • De werkgroep Omzien en zij kunnen een eerste vraagbaak zijn voor zorg en welzijn. Meer informatie over Omzien en contactpersoon leest u op deze pagina.
  • Vrijwilligers beschikbaar om een handje te helpen als het alleen niet meer lukt. Uw hulpvraag kunt u aan het help-team stellen. Hulpvragen en hulpaanbod kan ook digitaal.
    Lees alles hierover bij het onderwerp  Hulpvragen.
  • Kraggenburg heeft ook voorzieningen in het eigen dorp, zoals kinderopvang, basisschool en kindcentrum. Lees meer hierover bij het thema Samenleving.

De gemeente heeft een centraal sociaal loket. Lees er meer over op de gemeentelijke website.
Het sociaal loket is dé plek voor iedereen die informatie en hulp zoekt bij het opvoeden van kinderen, wonen, welzijn, meedoen of geldzaken. Het sociaal loket helpt je op weg als het jezelf even niet lukt.


Over het professionele aanbod in de gemeente en voor Kraggenburg leest u meer bij de volgende onderwerpen.

Als u gebruik wilt gaan maken van thuiszorg neem dan altijd contact op met het sociaal team Noordoostpolder via het centrale nummer 0527-63 39 11 Vraag dan naar het sociaal loket. Het kan ook per e-mail:   sociaalloket@noordoostpolder.nl   Hier krijgt u hulp en begeleiding bij het aanvragen.
Ook voor vragen over huishoudelijke ondersteuning kunt u het sociaal loket bellen of mailen.


In Noordoostpolder kennen we de Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land. Zij zijn ook actief op het gebied van zorg, welzijn en wonen, lees hun website.
Over de Ledenvereniging:
Voor allen, door allen! Dat is het uitgangspunt van de Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen in de samenleving. Als Ledenvereniging richten we ons op voorzieningen rond welzijn, zorg en wonen die de overheid niet (meer) financiert. We ondersteunen we onze leden bij het zoeken naar de juiste weg in het woud van de beschikbare voorzieningen op het gebied van welzijn, zorg en wonen.