Groendorp Kraggenburg heeft zaterdag 13 april weer laten zien waarom het deze naam heeft. Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft deze dag voorbereid als onderdeel van 75 jaar Kraggenburg. Na het vele zagen en timmeren en het vooraf maken van ontwerpen konden de zwaluwtil (hoek Voorstraat en Hertenweg) en het insectenhotel (in het parkje bij de school) 's middags worden geopend. En er waren de nodig nestkastjes, soms al gemaakt en anderen als bouwpakket. Mooie aanwinsten voor een natuurvriendelijke omgeving in ons dorp.
s'Ochtends was er al de de bijna traditionele rondgang met zomerbloeiende planten door het dorp, uitgevoerd door Dorpsbelang. Met daarnaast deze ochtend een excursie van Natuurmonumenten in ons Voorsterbos. s 'Middags kwamen, na de twee openingshandelingen veel mensen, ouders en kinderen af op de groenmarkt op het schoolplen. Hier stonden diverse natuurorganisaties met hun informatiekraampjes en de kinderen konden een speurtocht doen..