Carrefour / VrijwilligerspuntNOP wil de campagne "prettig ouder worden" starten. Doel van de campagne is om het gesprek over 'prettig ouder worden' en wat daarvoor nodig is op gang te brengen. Zodat het bewustzijn van de aankomende ouderen, hun familie en buurt wordt vergroot en zij worden gemotiveerd om in actie te komen zodat er tijdige voor de oudere voldoende en passende hulp is, hun gezondheid wordt bevorderd en eenzaamheid wordt voorkomen.

Voordat met de campagne van start wordt gegaan wil Carrefour dit bespreken met een klankbordgroep.

Voor deelname hieraan denken ze aan 3 leeftijdsgroepen:

– Kinderen van ouderen (leeftijd ongeveer 45-55 jaar)
met als aandachtsgebieden
--- Hoe kunnen zij hun ouders er toe bewegen om na te denken over ouder worden en hoe zien zij zichzelf in dit proces.
--- Denken zij zelf op deze leeftijd al na over hoe zij zelf prettig oud kunnen worden?

-Vitale ouderen ( leeftijd ongeveer 65-75 jaar).
In deze levensfase zijn veel mensen nog actief en vitaal. Een goede fase om voorbereidingen te treffen voor een eventueel toekomstige afnemende gezondheid en mobiliteit.

– Ouderen/senioren (leeftijd ongeveer 75-85 jaar)
Op deze leeftijd nemen de mogelijkheden bij veel ouderen af. Het is erg gewenst om na te denken over de nabije toekomst waarin de beperkingen kunnen toenemen.

Carrefour wil graag dat deze klankbordgroep representatief is voor de Noordoostpolder. Dus mannen en vrouwen uit deze 3 groepen en uit de dorpen en Emmeloord.Opgave graag voor 5 maart en dat kan bij Simone van Hees ☎ 06-12 69 67 92  en ook voor vragen over deze klankbordgroep.