Natuurmonumenten was op 25 april te gast bij Koffietijd. We werden deze ochtend helder en duidelijk door Martine Otten en Maaike Hoogland bijgepraat over de bossen rondom Kraggenburg. Over het ontstaan en het beheer.
Vooral dat laatste is nogal veranderd sinds Natuurmonumenten het beheer kreeg over de bossen rondom ons dorp. Het Voorster- en Kadoelerbos waren tot de overdracht in jaren 90 in bezit van Staatsbosbeheer als productiebos. Natuurmonumenten heeft een beleid van alleen de natuur helpen als dat nodig is. Het Leemringveld is later aangekocht, met als opzet er een paddenstoelen reservaat te laten ontstaan. Dat kan nog wel tientallen jaren duren! De boodschap was duidelijk: heb geduld bij het ontwikkelen van natuur.

Dat geldt ook voor de aanpassingen t.b.v. diversiteit van boom- en struiksoorten die passen op de natte keileemgrond. En dat moet weer passen bij de vogels, insecten en het bodemleven.
Er was een mooie interactie met de vele bezoekers. Zo kwamen we nog meer aan de weet: over vlinders, spechten, bramen in het bos, maar ook waarom is deel van het bos afgesloten voor de broedende zeearend. Het zeearendpaar heeft dit jaar meerdere kuikens. Er is een wettelijke regeling dat het bos na elk broedsel steeds voor 5 jaar afgesloten blijft.