Zo’n 80 Kraggenburgers lieten zich op vrijdag 5 april informeren en dachten actief mee over de toekomstige Multi Functionele Accommodatie (MFA) in Kraggenburg. De bewoners waren positief gestemd over wat de stuurgroep MFA het afgelopen jaar heeft gedaan en wat de volgende stappen zijn.

De afgelopen twee jaar is de stuurgroep MFA, bestaande uit vertegenwoordigers van Dorpsbelang, de PKN kerk, FC Kraggenburg en het Dorpshuis, met elkaar in gesprek om te kijken of er een MFA gerealiseerd kan worden. Doel hiervan is om ook op lange termijn de leefbaarheid in het dorp te waarborgen. De huidige accommodaties, inclusief gymzaal, zijn namelijk verouderd en brengen hoge kosten met zich mee.
Lees hier het volledige verslag van deze avond.

Bekijk hier de presentatie wat er in het afgelopen jaar is gebeurd.
Ben je benieuwd naar antwoorden en suggesties die deze avond naar voren kwamen,klik dan hier.