Op vrijdag 7 februari was de gymles ingeruild voor een heuse schaatsmiddag in Heerenveen. Zo'n 40 leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 van Daltonschool de Fladderiep vertrokken vol goede moed naar de kunstijsbaan.

Er werd volop genoten van de ijspret en menig baantje werd afgelegd. De rondetijden logen er niet om ! Deze schaatsmiddag werd mede georganiseerd door ijsclub Klein Cortina, wat inmiddels een "traditie" aan het worden is, en wordt voor de onze schooljeugd gehouden als het natuurijs uitblijft. Ook het vervoer van en naar Thialf was prima voor elkaar. Niet alleen ouders van de leerlingen droegen een steentje bij. Ook de bestuursleden van Klein Cortina reden mee en ..... ook oma Sita en tante Bregina waren van de partij! De school wil dan ook een ieder die heeft meegeholpen om deze middag tot een succes te maken van harte bedanken. En nu maar hopen op dat er toch nog eens natuurijs komt !

2020 02 18 Schaatsen Thialf foto: website Thialf