Nieuws

Vanmorgen kreeg Piet Paauw uit handen van burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder een Koningklijke onderscheiding; Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn langjarige inzet voor de Nederlandse Fruittelers Organisatie en voor zijn vele vrijwilligerswerk in Kraggenburg. Zo was hij was o.a. voorzitter van de voetbalvereniging, heeft hij zich 55 jaar ingezet voor de toneelvereniging Sint Genesius, was voorzitter van de Stichting Dorpshuis. Piet kent veel mensen in het dorp en met zijn aanstekelijk enthousiasme wist en weet hij altijd vrijwilligers te stimuleren om ergens aan een actie of klusje mee te doen. Dorpsbelang feliciteert Piet en zijn vrouw Truus van harte met deze onderscheiding.

Vrjdagavond 14 april was de binnenkomst van de avondvierdaagse. Een mooie avond en veel ouders, opa's en oma's waren aanwezig om de kinderen bij de ingang van het dorp op te wachten. De binnenkomst werd opgeluisterd met een klein muziekcorps. Al met een een mooie afsluiting van 4 avonden wandelen.

Gelukkig kon de avondvierdaagse doorgang vinden door de inzet van een enthousiast groepje ouders (Sandra Luten, Esther Matthijssen, Ellen Nieuwenhuizen en Gerdien Tuinstra). Er deden zo'n 90 kinderen mee, wat aangeeft dat er echt wel belangstelling is voor het wandelen. Dit jaar waren er enkele nieuwe routes en wel: door het dorp, met gebruikmaking van het pontje over de Zwolse Vaart, over het terrein van Netl. Het zijn vooral de kinderen van de basisschool die meedoen, als ook enkele volwassenen. De kleinsten liepen ook een avond mee. Op de vrijdagavond hebben ze hun miniloop gedaan en met de intocht erbij. De jeugd van de middelbare school heeft zich niet laten zien. Volgend jaar wel meedoen met een vriendenclubje?

We kunnen terugkijken op een geslaagde avondvierdaagse door de inzet van het groepje ouders met ondersteuning door vrijwilligers en verkeersregelaars en bijdragen van sponsoren.

Met acht andere basischolen heeft de Fladderiep (groep 7/8) meegedaan aan deze race. Alle inwoners van Kragenburg hebben in maart een oproep gekregen om elektronische apparaten in te leveren. Daar is goed gehoor aan gegeven, er is veel ingeleverd. Afgelopen week, maandag t/m woensdag, hebben de leerlingen nog een eindsprint ingezet. Ze zijn bij de huizen in het dorp langs geweest en hebben op andere manieren mensen gepord om alsnog afgedankte apparaten in te leveren.
Donderdag 6 april is de uitslag bekend gemaakt en de Fladderiep heeft gewonnen. De prijs is een schoolreisje. De leerlingen zijn heel blij dat er zoveel is ingeleverd door het dorp. Alles wordt gerecycled om waardevolle metalen te hergebruiken.
Omroep Flevoland heeft in een nieuwsitem hier aandacht aan gegeven. Bekijk hier de video en.lees ook het bijbehorende artikel.

Boerderij de Zuiderkrib heeeft een Leadersubsidie ontvangen en gaat recreatief. In het najaar van 2021 is gestart met verbouw van de stal tot multifunctionele ruimte.
Binnenkort wordt een Tiny House opgeleverd, welke op de dijk staat en is te boeken als B&B.
Kortom: er zijn veel ontwikkelingen gaande op de Zuiderkib.

Lees hier de uitgebreide update van de plannen. Ook staan er voor dit jaar diverse activiteiten gepland, die u kunt vinden op deze jaarplanning. Actueel nieuws vindt u op Facebook van de Zuiderkib.

 

Basisschool de Fladderiep heeft een wedstrijd georganiseeerd om het puzzelkampioenschap van Kraggenburg, op 30 maart 's avonds. Een wedstrijd in het maken van een legpuzzel. Een wedstrijd voor alle Kraggenburgers, jong en oud. Elf teams hebben meegedaan, tezamen zo'n 70 mensen. Er waren o.a. teams van kinderen met opa en oma, van moeders en ook 2 teams van de leerkrachten.

Ieder team kreeg een doos met 500 puzelstukjes om samen de puzzel te leggen. In een gezellige sfeer in de hal van de school ging ieder team fanatiek van start. Welk team was het eerste klaar?
Het team Fladderiep 2 (van de leerkrachten) had de hele puzzel gelegd in 44 minuten en 42 seconden en was daarmee de winnaar. Alle teams hebben hun legpuzzel afgemaakt. Al met al een gezellige en geslaagde activiteit van onze basisschool voor het hele dorp.

De winaar kreeg een mooie taart en de wisselbeker. Alle teams mochten de legpuzzel mee naar huis nemen. Volgend jaar wil de school het puzzelkampioenschap weer organiseren en wie krijgt dan de wisselbeker?

Puzzelkampioenschap 2

Al vier jaar voetbalt de jeugd van SV Ens en FC Kraggenburg samen in SJO verband. Het ene team in het shirt van FC Kraggenburg; het andere team in het shirt van SV Ens. Daar moest verandering in komen vond de SJO commissie en dat vond bijval van de beide voetbalbesturen.

Gert van Ginkel, voorzitter van de SJO-commissie is blij met het nieuwe tenue. ‘We voetballen al langer samen, in verschillende verbanden en nu al vier jaar officieel voor de KNVB als SJO (samenwerkende jeugd opleiding). Dat verloopt erg goed en daarom vonden we het tijd voor een nieuw tenue. Daarvoor hebben we niet per team een shirtsponsor gezocht, maar twintig sponsors om alle shirts te sponsoren, zodat alle teams in hetzelfde shirt voetballen en alle kinderen een passend shirt hebben. Door iedereen in hetzelfde shirt te laten voetballen ondervangen we dat kinderen in een veel te groot of juist te krap tenue lopen. We zijn erg blij dat we hiervoor in Muta Sport Nederland B.V. een partner hebben gevonden. Zij leveren ons de kleding met een grote korting en berekenen deze korting ook door aan de SJO-sponsoren als deze kleding bij hen bestellen.’

 

Gelukkig kon de nieuwjaarsreceptie weer live in 't Klokhuis plaatsvinden, na 2 jaar via online.
Dorpsvoorzitter André Verwer memoreerde diverse projecten die gerealiseerd zijn en die er aankomen. Zo is het pontje in de Zwolse vaart is in de vaart genomen. De loswal is omgevormd tot boulevard Leemkade, inclusief het opknappen van de bietenbrug. Bij dit project zal ook nog een nieuw gebouwtje van de ijclub Klein Cortina dit voorjaar gerealiseerd worden.
Andrë vroeg ook aandacht voor volgend jaar 2024, als Kraggenburg 75 jaar bestaat. Alle ideeën om dit een mooi feest te laten worden zijn welkom. Mail je idee, je suggestie naar dorpsbelang@kraggenburg.nl
De voorzitter bedankte alvast STEK voor het organiseren van deze Nieuwjaarsbijeenkomst en gezamenlijk werd een toast uitgebracht op het nieuwe jaar.

Ook “het bloemtje” is weer uitgereikt. Dit jaar aan Max en Ron Potters van HCR van Saaze. Lees hierover meer bij dit nieuwsbericht.

De Feestcommissie maakte het programma voor de feestweek bekend. Het thema is “Kraggenburg op reis”. De feestweek is van zondag 14 mei t/m zaterdag 20 mei.


Ron en Max Potters van HCR Van Saaze kregen het jaarlijkse bloemetje uitgereikt in hun eigen knusse restaurant. Normaliter wordt het bloemetje uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis, maar omdat het hotel / café / restaurant op zaterdag geopend is, was het voor Ron en Max onmogelijk om samen naar de nieuwjaarsreceptie te komen en kregen zij het bloemetje al eerder uitgereikt door STEK (stuurgroep evenementen Kraggenburg). Afgelopen zaterdag, tijdens de nieuwjaarsreceptie kon het hele dorp op groot scherm meegenieten van deze uitreiking.

De broers Potters kregen het bloemetje voor hun jarenlange inzet voor het dorp. Samen runnen zij al jaren HCR Van Saaze, een belangrijk bedrijf voor het dorp, dat bijdraagt aan de leefbaarheid in het dorp. Verschillende verenigingen hebben er hun thuis gevonden, zoals toneelvereniging Sint Genesius, Koor Smart & Zo en de zaalvoetbal. Jarenlang was Saaze het Hol der Zotte Leeuwkes, de Zotte comedy-avonden werden er gehouden en de dorpsquiz heeft er haar thuisbasis. Ook de mannen van de donderdagavond- en de vrijdagmiddag-tafel komen al jaren op vaste momenten een borreltje halen.

Natuurmonumenten heeft het pontje in de Zwolse Vaart uit het water gehaald. De reden is inspectie en onderhoud. Er wordt ook gekeken naar aanpassingen in het gebruiken van het pontje, nu het een eerste seizoen in gebruik is geweest.
Bij aanvang van het nieuwe seizoen zal er een andere, uitgebreide handleiding worden geplaatst voor het juiste gebruik van het pontje.
Ieder jaar zal van 1 december tot 1 maart het pontje uit de vaart worden genomen. Natuurmonumenten kiest voor deze vaste periode per jaar. In deze periode vindt dan de jaarlijkse inspectie en het onderhoud plaats. Het is ook de tijd dat er misschien ijs op het water komt, waardoor het gebruik van het pontje niet mogelijk is.

Velen van u zullen al gemerkt hebben dat de toegangsweg / fietspad naar de jachthaven en het pontje flink is opgeknapt.

Het is al jaren de wens vanuit Kraggenburg om een fietspad aan te leggen over de Zwartemeerdijk tot aan Ramspol. In de jaarvergadering van Dorpsbelang van maart 2022 werd aangegeven dat de plannen helaas stil liggen.
In de gemeenteraadsvergadering van 12 december zijn vragen gesteld over het fietspad op de Zwartemeerdijk, waarom de gemeente er vanaf ziet..
Lees het artikel op de site van regionaal blad De Noordoostpolder via deze link.

Wanneer je een kijkje neemt bij de (oude) loswal, zie je de de boulevard Leemkade ontstaan. De groenstrook met bomen en de parkeerplaatsen beginnen al vorm te krijgen. Deze werkzaamheden verlopen naar wens.
Op de bietenbrug zijn al stalenplaten met tekst aangebracht als balustrade en hij wordt nog verder ingericht als uitkijkpunt met een bankje. Ook de botenhelling ligt er al.
Het gebouwtje van de ijsclub is afgebroken en een nieuwe vloer is gestort. Alle vergunningen zijn inmiddels ook rond en nu aan de slag met de verdere nieuwbouw.

Onderstaande foto geeft een impressie van het werk in uitvoering.

Huisvesting van arbeiders / arbeidsmigranten is een onderwerp dat ieder dorp in de Noordoostpolder raakt en waar ook Kraggenburg mee te maken heeft.
Voor het huisvesten van 8 arbeidsmigranten is er door Werckpost -de nieuwe eigenaar van de woning aan de Paardenweg 1- een principe verzoek ingediend om door te groeien naar een 'categorie 2, huisvesting van maximaal 150 arbeidsmigranten' locatie. Om dat mogelijk te kunnen maken moet het bestemmingsplan worden aangepast.
Binnenkort ontvangen bewoners binnen een straal van 1 kilometer vanaf de locatie een uitnodiging van Werckpost voor het bijwonen van een voorlichtingsbijeenkomst, die waarschijnlijk in de week van 19 september aanstaande plaats zal vinden. Ook Dorpsbelang, de politie en de gemeente worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst.
Dorpsbelang vindt het van groot belang om namens het gehele dorp bij die bijeenkomst aanwezig te zijn en bewoners hierover te informeren, óok die bewoners die geen uitnodiging hebben gehad. We kunnen ons namelijk goed voorstellen dat dit de nodige vragen en wellicht zorgen bij u oproept.
Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte over dit thema via onze Facebookpagina, dorpskrant 'de Uitkijk' en bij Nieuws op deze website.

Lees er meer over in de Uitkijk van november 2022.

Een zonnige ochtend, lekker warm en een grote groep kinderen op het veld naast de school.
De kinderen hebben genoten van een grote opblaas obstakelbaan. Ook was er de nodige waterpret die voor verkoeling zorgde. Een echt (water)feest op deze warme ochtend.

Een geslaagde activiteit die STEK heeft georganiseerd in samenwerking met stichting vakantieactiviteiten Noordoostpolder.

In het weekeinde van 2 en 3 juli was alweer de tweede editie van festival VeerKrag, locatie Zuiderkrib aan de Zwartemeerweg. Het festival met veel kunst en cultuur georganiseerd door Wousje Schutte was ook dit jaar weer een groot succes. Het goed bezochte festival had veel verschillende kunstenaars en artiesten, die te zien waren op het festivalhart en tijdens twee wandelroutes. Bezoekers konden onder het genot van een hapje en een drankje kijken naar theater, muziek, dans en beeldende kunst. Ook kon er geluisterd worden naar een audiotour over het verhaal van de Zuiderzeemeermin. Daarnaast waren er op de tweede dag ook workshops te volgen. Het waren dus twee geslaagde dagen en we hopen Festival VeerKrag volgend jaar weer terug te zien!

 

Na veel jaren van overleg en voorbereiding is 31 mei het pontje in de vaart genomen. De starthandeling is verricht door Gedeputeerde Harold Hofstra, (oud-)wethouder Hans Wijnants, gebiedsmanager Philip Makkink van Natuurmonumenten en Wubbo de Raad namens Dorpsbelang Kraggenburg. Zij maakten als eersten de overtocht heen en terug in de Zwolse Vaart. Hiermee is voor fietsers en wandelaars een mooie verbinding ontstaan tussen Waterloopbos en Voorsterbos.