Nieuws

De dag voor Koningsdag is de traditiegetrouw de ‘lintjesregen’ Mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving worden koninklijk onderscheiden. Dorpsbelang feliciteert Jules Overmars met zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij heeft dit lintje gekregen voor zijn jarenlange inzet op maatschappelijk en sociaal vlak in de Noordoostpoler. Hij is 9 jaar voorzitter van Dorpsbelang geweest waarin hij zich heeft ingezet voor het welzijn (economisch, maatschappelijk en cultureel) van de inwoners van Kraggenburg. In die rol was hij een schakel tussen het dorp, de gemeente en de provincie.

Na een onderbreking door corona kan het weer, een plantjesdag (23 april) in Kraggenburg. Gaat dit een traditie worden?
Dorpsbelang Kraggenburg in samenwerking met IGW Noordoostpolder kijkt terug op een geslaagde editie van plantjesdag  Schitterend weer, de verkoop liep goed en er staan nu fleurige bloemen rond de huizen of in de straat. De bestuursleden van Dorpbelang en dorpsbewoners ontmoetten elkaar bij de bloemenkar. Iedereen maakte even tijd voor een praatje.

Het project “pontje over de Zwolse vaart” heeft een erg lange aanlooptijd gekend. Maar nu zit er tempo in het uitvoeren van de werkzaamheden. Het aanleggen van beide aanlegsteigers is eind maart jl. gestart. Dat bestaat uit het maken van een op- / afrit in det taluds van de Zwolse Vaart naar de twee aanleigsteigers, die nu aan beide waterkanten worden gemaakt. Ondertussen wordt door de gezamenlijke constructeurs, firma Noordeloos (Hertenpad) en Macon (Leemkade), het pontje in de werkplaats van Noordeloos in elkaar gelast en opgetuigd.

Naar verwachting zal eind april het pontje te water worden gelaten, waarna nog de afstelling en de verbinding met de beide steigers moet gebeuren. Als alles meezit zal begin mei de officiële in gebruik name op feestelijke wijze plaatsvinden. U hoort er nog van.

Als straks het pontje in de vaart ligt, zal Dorpsbelang het eigendom ervan overdragen aan Natuurmonumenten. Die is dan verantwoordelijk voor de exploitatie. Tussen partijen is in 2021 daarvoor een overeenkomst getekend, waarin dit is geregeld. Gezamenlijk zullen partijen (Natuurmonumenten, Dorpsbelang en ondernemersvereniging OVK) zich inspannen om het beheer en onderhoud langjarig te gaan uitvoeren.

Lees hier het volledige artikel over het pontje en wat er allemaal heeft meegespeeld, zoals dat in de Uitkijk van april 2022 is te lezen.

Op dit moment zijn op 2 adressen Oekraïense vluchtelingen gehuisvest. Naar omstandigheden maken ze het goed.
Er zijn ook al enkele acties geweest. Daarmee komt de vraag richting Dorpsbelang: "Wat kunnen we doen, wat kan het dorp doen?"
In een overleg tussen Dorpsbelang en de werkgroep Omzien is afgesproken dat we ons richten op praktische zaken, hand- en spandiensten voor de vluchtelingen.
De verantwoordelijkheid op velerlei gebied voor de vluchtelingen ligt bij de gemeente. Op de gemeentelijke website is een speciale pagina over Oekraïense vluchtelingen, https://www.noordoostpolder.nl/oekraiense-vluchtelingen waar u veel informatie en richtlijnen kunt vinden.
Voor Kraggenburg hebben Dorpsbelang en Omzien afgesproken dat Omzien het aanspreekpunt is als het gaat om de vluchtelingen in ons dorp. Dat kan via e-mail naar jules.overmars@hetnet.nl
Wilt u iets weten, heeft u een goed idee, wilt u misschien hulp bieden, komen er nog meer vluchtelingen voor huisvesting, enz? We horen het graag en stuur dan een e-mailtje.
Zoals al gezegd, wij bieden vanuit het dorp ondersteuning (waar dit kan) als vluchtelingen in ons dorp er al zijn, of misschien nog gehuisvest gaan worden. Alle andere zaken lopen via de gemeente.

Meer informatie over de werkgroep Omzien vindt u op deze webpagina.

 

Zaterdagavond 5 maart, geen storm, geen regen, een mooie avond. Met ideaal wandelweer ging de schuurwandeling van start. Iedereeen was erg benieuwd wat de wandeling langs de verschillende locaties zou brengen. De korte optredens en uitvoeringen waren verrrassend. Muziek, een rockband, een koor, meedoen met disco en bewegen, toneel, een cabareteske voordracht en een schimmenspel. Deelnemers hebben erg genoten van de optredens en soms zelf enthousiast meegedaan.
De organisatie kan terugkijken op een geslaagd evenement. Mede door de inzet van vrijwilligers, de spontane medewerking van de mensen die de optredens verzorgden en het belangeloos beschikbaar stellen van de locaties. Zij hebben met z'n allen veel Kraggenburgers op een leuke en gezellige avond getracteerd. Het dorp heeft dit erg gewaardeerd.

Deze activiteit is gesponsord door het Prins Bernard Cultuurfonds en Dorpsbelang.

Schuurwandeling 5mrt 2

In de uitbreiding van het dorp is weer een stap gezet. Voor de nieuwbouw van fase 1b worden enkele straten aangelegd. De planning is om 1 juli het bouwrijp maken gereed te hebben, maar mogelijk liggen alle de kabels en leidingen dan nog niet in de grond. Daardoor kan de planning iets uitlopen.

Via een verloting zijn alle 17 kavels van fase 1b in optie genomen. Er hadden zich 50 gegadigden aangemeld, waaronder Kraggenburgers. Twee dorpsgenoten behoren tot de gelukkigen voor een bouwkavel. Bij de twee-onder-en-kap-kavels staat al mensen op de reservelijst, mocht een optie niet doorgaan.

Het gaat goed met de nieuwbouw in Kraggenburg en daarom is de gemeente in februari gestart met de voorbereidingen voor het bestemmingsplan van fase 2
In fase 2 is er ruimte voor een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). In zo'n project ga je als groep je eigen woning bouwen.

Bouwrijpmaken fase 1b

Op 8 februari heeft Maddy de Bruin bij Koffietijd een voordracht gehouden over het schrijven van je eigen levensverhaal.
Hier een impressie van deze mogen.

De tussenwand is open en vlak voor het podium heeft Maddy de Bruin een paar tafels aangekleed met materiaal over het schrijven van je levensverhaal. Voorbeelden, boeken die kunnen helpen.
Een drieluik, een flapover en Maddy.

Maddy vertelt enkele verhalen uit haar eigen leven. Over haar opa bijvoorbeeld. Ze vertelt wat die verhalen voor haar betekenen. Twee woorden zijn mij bijgebleven. Rust en warmte. Al schrijvend komen er nog een paar omhoog, zoals: geaccepteerd zijn en vrede. Misschien heeft ze die woorden niet eens gebruikt. Misschien zijn het betekenissen die bij mij zijn gebleven. In de zaal kunnen we met haar meevoelen. Het klopt wat ze vertelt. Ze kijkt veel naar ons, in de zaal.

Ook ons dorp heeft een rijk verenigingsleven waar veel vrijliigers een steentje aan bijdragen. Er worden door de Vrijwilligersacademie diverse workshops en cursussen aangeboden die gratis of tegen een minimale financiële bijdrage te volgen zijn. 

De Vrijwilligersacademie is een onderdeel van het Vrijwilligerspunt van Carrefour en verzorgt het scholingsaanbod voor vrijwilligers, mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties in Noordoostpolder. Een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de workshops is dat de deelnemer in gemeente Noordoostpolder woont of daar het vrijwilligerswerk doet.

Bent of kent u iemand waar (een van deze) workshops geknipt voor is? Opgeven kan via deze website 
Lees meer... geeft de flyer van het trainingsaanbod.

Afgelopen dinsdagochtend 7 december werd er bij Koffietijd speciale aandacht geschonken aan: Iconen schilderen.

Onze dorpsgenoot Maddy de Bruin kwam vertellen over haar bijzondere hobby. Ze nam ook haar gereedschap, grondstoffen en enkele schilderstukken mee.

Vooraf gaf Maddy een korte toelichting over de oorsprong van de iconen schilderkunst. Deze is afkomstig uit de Byzantijnse en vroeg Russische traditie, vele honderden jaren geleden, en is vooral te vinden in de orthodoxe kerken.

Iconen-schilderijen zijn bijzonder kenmerkend. Dit omdat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen, zoals het hout en de verf. De afbeeldingen zijn altijd christelijke figuren, engelen of bijbelse taferelen. De gezichten zijn meestal omgeven met een van bladgoud gemaakte aureool.

Het was nog even spannend, hoe en óf de Sinterklaas intocht door kon gaan dit jaar. De traditionele intocht op de kade zat er ook dit jaar helaas niet in, maar Stek Kraggenburg had een geweldig alternatief bedacht. 

De Sint deed op zaterdagmorgen 20 november een ronde door het dorp. De route was vooraf bekend gemaakt en de kinderen hadden op school mooie vlaggetjes gemaakt waarmee ze de Sint langs de route konden konden verwelkomen. Het weer zat gelukkig mee en de opkomst was heel goed. De corona-maatregelen gooiden voor de gebruikelijke bijeenkomst in het Dorpshuis roet in het eten, maar ook daar was natuurlijk iets creatiefs op bedacht. 

Er wordt op dit moment volop gebouwd in Kraggenburg en dat blijft nog wel even zo. Op 9 februari gaat de gemeente particuliere kavels van het plan Kraggenburg - Zuid, fase1b verloten. Je moet je daarvoor inschrijven en dat kan t/m 30 januari 2022. Op onze website staat bj het thema Wonen en  dan  Nieuwbouw meer informatie over de bouwkavels van fase 1b of kijk direct op deze pagina

Wordt er dan niets gebouwd voor de jeugd en de ouderen in het dorp?

Jazeker en dat gaan we, samen met jullie, op een hele bijzondere manier doen. Na overleg met het gemeentebestuur hebben we als dorpsbelang Kraggenburg namelijk als eerste dorp toestemming gekregen voor een CPO project.

De afkorting CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Hierbij kan je dus zelf, samen met anderen, naar je eigen wensen, je nieuwe huis laten bouwen.
Dit kan een woning in een rij zijn of een appartement. Of misschien wil je wel een zogenaamde rug aan rug woning of een patiowoning. Ook de grootte van de tuin en allerlei andere zaken zijn nog te bepalen en te kiezen.

Zaterdagochtend 13 november hebben bewoners van het tweede deel van de Rennenstraat bloemrijke vaste planten in de plantsoen-stroken van hun straat geplant. Dit is uitgevoerd in een goede samenwerking met wijkbeheer van de gemeente en is het resultaat van een bewonersinitiatief.

Begin van dit jaar hebben enkele bewoners gevraagd of in de plantsoen-stroken vaste planten konden komen. Op die manier krijg je een veel fraaier aanzicht in dit deel van de straat, omdat de struiken die er stonden het al jaren zeer slecht deden. De gemeente heeft toegestemd in dit initiatief en in goed overleg is er een ontwerp gemaakt voor een kleur- en bloemrijk aanzien in dit straatdeel. De gemeente heeft het nodige voorwerk door een aannemer laten uitvoeren (oude struiken er uit, nieuwe goede tuingrond in de vakken).

Buurtwerker Atalja Visser vertekt bij Carrefour. Ze heeft met plezier buurtwerk gedaan in een aantal dorpen, waaronder Kraggenburg. In die periode heeft ze contacten opgebouwd en verbindingen gelegd. Atalja gaat nu een andere weg en kiest voor een baan in het onderwijs.


Als buurtwerker schoof Atalja aan bij het overleg van de werkgroep Omzien. Zo is er van beide kanten contact en overleg wat er speelt in Kraggenburg en bij Carrefour. Op het overleg van begin november heeft de werkgroep Omzien afscheid genomen. In dat zelfde overleg hebben we kennis gemaakt met Schuscha Huisman. Zij is de opvolgster van Atalja voor Kraggenburg en zal ook deelnemen in de werkgroep Omzien.

Even voorstellen: Mijn naam is Mervin Wigbels en ik ben 48 jaar oud. Ik woon met mijn vriendin, kind en bonuskind in Lelystad. In opvolging van Jan Huizingh mag ik nu aan de slag als wijkagent voor de dorpen Nagele, Schokland, Ens, Kraggenburg en Marknesse.

In mei 2001 ben ik begonnen bij de politie met de opleiding aan de Boskamp in Leusden. Mijn eerste jaren straatervaring heb ik op mogen doen in de drukte van het mooie Amersfoort. Hierna heb ik in oktober 2006 mijn werkplaats in Amersfoort mogen omwisselen voor Dronten, waar ik meer verdieping in mijn werk vond. Sinds eind mei 2021 werk ik nu als wijkagent in de prachtige Noordoostpolder.

Hallo allemaal!

Omdat wij helaas niet meer bij onze oude facebookpagina van Stek kunnen, hebben wij een nieuwe gemaakt.
Dat is nu   https://www.facebook.com/STEK-Kraggenburg-102142085491235    

Je kunt deze bijvoorbeeld toevoegen aan je eigen Facebook pagina met "vind ik leuk"
Heb je nog een "vind ik leuk" naar de oude Facebook pagina van STEK, dan kun je die verwijdere. Lees hoe dit moet op: https://www.facebook.com/help/226926007324633

Volg ons dus op Facebook om op de hoogte te blijven van onze leuke activiteiten die wij voor jong en oud verzorgen!
Op 18 augusus is er de traditionele vakantie-activiteit met als thema "Ontsnap uit je dorp" Meer informatie zal nog volgen in de Agenda en op Facebook.

Op 18 augusutus is er ook een skate clinic. Kijk verder bij Agenda