De gemeente bezit bouwgrond in Kraggenburg, bekend als "kavel Penders". Deze bouwgrond ligt aan de zuidkant van het dorp en binnen de bossingel die het dorp omgeeft. In 2019 is voor een deel van deze "kavel Penders" een bestemmingsplan vastgesteld (Kraggenburg - Zuid  fase 1). Fase 1 is nu bijna volgebouwd.

Vanuit de gemeente is hetvolgende bericht ontvangen:
Binnenkort starten de gemeente met bouwrijp maken van Kraggenburg- Zuid fase 2. Dit is het stuk grasland tussen de bestaande nieuwbouw en de begraafplaats (rood omlijnd in het kaartje). Ook wordt het resterende deel tussen de Voorstraat en H.W. Winkelstraat bouwrijp gemaakt (de rode driehoek in het kaartje). Deze werkzaamheden bestaan uit het egaliseren van het terrein, aanleggen van riolering en nutsvoorzieningen, en het aanleggen van de straten. De werkzaamheden starten op 1 juli 2024 en zijn eind 2024 afgerond, waarna de woningen gebouwd kunnen worden.

Het werkverkeer zal zoveel mogelijk de route Hertenweg-Voorstraat-H.W. Winkelstraat volgen, en daarmee zal de overlast voor het dorp minimaal zijn. Voor eventuele vragen of opmerkingen over de werkzaamheden voor het bouwrijp maken kunt u contact opnemen met de projectleider Ernst Kleinhuis, te bereiken op e.kleinhuis@noordoostpolder.nl en 06-10032141.

De verkoop van de kavels zal eind oktober starten en dat zal tegen die tijd via de website en overige media aangekondigd worden. Eventuele vragen daarover kunt u stellen bij de gemeente, te bereiken op 0527-633911

Dorpsbelang heeft tijdens het maken van het ontwerpbestemmingsplan voor fase 2 overlegd met de gemeente over soorten woningen, zoals huurwoningen, woningen voor starters en jongeren, maar ook bejaardenwoningen. Als resultaat zijn in het bestemmingsplan diverse soorten woningen opgenomen. Het bestemmingsplan Kraggenburg - Zuid fase 2 is op 29 januari 2024 door de gemeenteraad goedgekeurd.
Binnen het dit bestemmingsplan is ruimte om samen met een groep uw huis te bouwen, het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Lees er meer over in het uitgebreide nieuwsbericht

Heeft u vragen of wilt u meer weten over nieuwbouwplannen? Neem contact op met de gemeente: telefoon 0527 - 633 911 of stuur een mail naar   mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl
De gemeente heeft een aparte site voor de bouwkavels en nieuwbouwprojecten in de Noordoostpolder. U kunt zich hier bijvoorbeeld ook inlezen over wat er allemaal komt kijken bij het (laten) bouwen van een huis.

Start fase 2 kaartje