Nieuws

Afgelopen week was de feestweek met als thema "Kraggenburg op wereldreis”. Het is een prachtig evement geworden met mooie onderdelen en activiteiten. Voor alles was veel belangstelling en bij de bingo-avond en familie-avond zat de tent helemaal vol. In het dorp hoorde je positieve reacties. Ook kreeg de feestcommissie de nodige bedankjes van deelnemers aan de activiteiten met woorden als “goed georganiseerd', 'ik heb genoten”. Zo zie je dat een enthousiaste Feeestcommissie, samen met veel vrijwilligers een mooi dorpsfeest kan realiseren.
Bij de feestweek hoort ook een competitie tussen 5 wijken van ons dorp.In de wijken geeft dit weken van te voren al veel samenwerking, samen bedenken en samen oefenen.

Zuiderkrib yoga 2023

 

Zaterdag 13 mei is de nieuwe urnenmuur op de begraafplaats met een korte ceremonie in gebruik genomen. De ceremonie werd verzorgd door de dames Marjo van Diepen en Liesbeth Winters. Zij droegen mooie teksten voor over de urenmuur en het bankje als een waardevolle plek om een overledene te herdenken.

Krijn de Hamer van Dorpsbelang memoreerde het proces van de bouw van de urenenmuur. Er is veel overleg geweest met betrokken vrijwilligers om tot een ontwerp te komen. Daarna is met inzet van vrijwilligers en het werk van de aannemer een stijlvol monument gerealiseerd. Een aanwinst voor de begraafplaats en gesitueerd op een fraaie plek. Dat alles is alleen mogelijk met de subsidies die Dorpsbelang van diverse organisaties mocht ontvangen.

Omroep Flevoland heeft een korte reportage gemaakt. Via deze link kunt u dit lezen en de bijbehorende video bekijken.

Vrijdagavond 12 mei. Het is mooi weer, na dagen van regen en bewolking. Op het plein bij HCR van Saaze begint het al lekker druk te worden. Atleten bereiden zich voor op hun afstand van de Leeuwenronde.
Deze traditionele Leeuwenronde wordt georganiseerd door STEK. Dit jaar deden zo'n 250 atleten, van jong tot oud mee. Dat waren er meer dan vorig jaar na de corona-tijd. Het lijkt er op dat de Leeuwenrond hiermee in de lift zit als wedstrijdloop in de mooie omgeving van Kraggenburg. Veel atleten vinden het een aantrekkelijke loop met zijn verschillende afstanden, waaronder ook de halve marathon. Dat blijkt wel uit deelname vanuit de Noordoostpolder, maar ook deelnemers uit veel woonplaatsen buiten de polder.
Via deze link kan je alle uitslagen van de Leeuwenloop 2023 bekijken.

Hier is je kans om mee te beslissen over de toekomst van Kraggenburg. Of geloof je het wel?
Hoe zie jij Kraggenburg in 2050?

--- Zijn de PKN-kerk, de gymzaal, het Klokhuis en de voetbalkantine er nog zoals ze nu zijn?
--- En hoe is het dan met de leefbaarheid van Kraggenburg?
--- Of zie jij dat alle (of een deel van de) activiteiten geconcentreerd zijn in één Multi Functionele Accommodatie (MFA)?
--- Zie jij wellicht ook nieuwe activiteiten in een toekomstige MFA die nu niet mogelijk zijn?
--- Heb jij ideeën over hoe zo’n MFA eruit moet zien?
--- En op welke plek die MFA het beste zou kunnen staan?
--- En heb jij misschien al suggesties voor wat er dan moet gebeuren met de huidige gebouwen?

Kom op 24 of 26 mei om 20.00 uur naar het Klokhuis (19.30 uur inloop)
Tijdens deze bijeenkomst informeren we je over de stand van zaken omtrent de toekomstige MFA in Kraggenburg. Vervolgens horen we graag wat jullie ervan vinden en we staan open voor al jullie ideeën. Neem je vrienden en buren mee, want ieders mening telt.
--- Woensdag 24 mei voor Kraggenburgers tot ongeveer 40 jaar
--- Vrijdag 26 mei voor bewoners van ongeveer 40 jaar en ouder


Neem je mobiele telefoon mee zodat je ook jouw mening kenbaar kunt maken

Natuurmonumenten was op 25 april te gast bij Koffietijd. We werden deze ochtend helder en duidelijk door Martine Otten en Maaike Hoogland bijgepraat over de bossen rondom Kraggenburg. Over het ontstaan en het beheer.
Vooral dat laatste is nogal veranderd sinds Natuurmonumenten het beheer kreeg over de bossen rondom ons dorp. Het Voorster- en Kadoelerbos waren tot de overdracht in jaren 90 in bezit van Staatsbosbeheer als productiebos. Natuurmonumenten heeft een beleid van alleen de natuur helpen als dat nodig is. Het Leemringveld is later aangekocht, met als opzet er een paddenstoelen reservaat te laten ontstaan. Dat kan nog wel tientallen jaren duren! De boodschap was duidelijk: heb geduld bij het ontwikkelen van natuur.

Vanmorgen is Koningsdag begonnen met het hijsen van de vlag en het Wilhelmus. Dorpsvoorzitter André Verwer hield een korte toespraak.
STEK had gezorgd voor oranjebitter en de aanwezigen hebben getoost op de verjaardag van de koning.
Ouders en kinderen hebben daarna fietsen versiert op het schoolplein. waar STEK voor materiaal had gezorgd. Daarna nog een kleine ronde door het dorp met versierde fietsen en skelters.

Koningsdag 2023 2

 

 

Vanmorgen kreeg Piet Paauw uit handen van burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder een Koningklijke onderscheiding; Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn langjarige inzet voor de Nederlandse Fruittelers Organisatie en voor zijn vele vrijwilligerswerk in Kraggenburg. Zo was hij was o.a. voorzitter van de voetbalvereniging, heeft hij zich 55 jaar ingezet voor de toneelvereniging Sint Genesius, was voorzitter van de Stichting Dorpshuis. Piet kent veel mensen in het dorp en met zijn aanstekelijk enthousiasme wist en weet hij altijd vrijwilligers te stimuleren om ergens aan een actie of klusje mee te doen. Dorpsbelang feliciteert Piet en zijn vrouw Truus van harte met deze onderscheiding.

Vrjdagavond 14 april was de binnenkomst van de avondvierdaagse. Een mooie avond en veel ouders, opa's en oma's waren aanwezig om de kinderen bij de ingang van het dorp op te wachten. De binnenkomst werd opgeluisterd met een klein muziekcorps. Al met een een mooie afsluiting van 4 avonden wandelen.

Gelukkig kon de avondvierdaagse doorgang vinden door de inzet van een enthousiast groepje ouders (Sandra Luten, Esther Matthijssen, Ellen Nieuwenhuizen en Gerdien Tuinstra). Er deden zo'n 90 kinderen mee, wat aangeeft dat er echt wel belangstelling is voor het wandelen. Dit jaar waren er enkele nieuwe routes en wel: door het dorp, met gebruikmaking van het pontje over de Zwolse Vaart, over het terrein van Netl. Het zijn vooral de kinderen van de basisschool die meedoen, als ook enkele volwassenen. De kleinsten liepen ook een avond mee. Op de vrijdagavond hebben ze hun miniloop gedaan en met de intocht erbij. De jeugd van de middelbare school heeft zich niet laten zien. Volgend jaar wel meedoen met een vriendenclubje?

We kunnen terugkijken op een geslaagde avondvierdaagse door de inzet van het groepje ouders met ondersteuning door vrijwilligers en verkeersregelaars en bijdragen van sponsoren.

Met acht andere basischolen heeft de Fladderiep (groep 7/8) meegedaan aan deze race. Alle inwoners van Kragenburg hebben in maart een oproep gekregen om elektronische apparaten in te leveren. Daar is goed gehoor aan gegeven, er is veel ingeleverd. Afgelopen week, maandag t/m woensdag, hebben de leerlingen nog een eindsprint ingezet. Ze zijn bij de huizen in het dorp langs geweest en hebben op andere manieren mensen gepord om alsnog afgedankte apparaten in te leveren.
Donderdag 6 april is de uitslag bekend gemaakt en de Fladderiep heeft gewonnen. De prijs is een schoolreisje. De leerlingen zijn heel blij dat er zoveel is ingeleverd door het dorp. Alles wordt gerecycled om waardevolle metalen te hergebruiken.
Omroep Flevoland heeft in een nieuwsitem hier aandacht aan gegeven. Bekijk hier de video en.lees ook het bijbehorende artikel.

Boerderij de Zuiderkrib heeeft een Leadersubsidie ontvangen en gaat recreatief. In het najaar van 2021 is gestart met verbouw van de stal tot multifunctionele ruimte.
Binnenkort wordt een Tiny House opgeleverd, welke op de dijk staat en is te boeken als B&B.
Kortom: er zijn veel ontwikkelingen gaande op de Zuiderkib.

Lees hier de uitgebreide update van de plannen. Ook staan er voor dit jaar diverse activiteiten gepland, die u kunt vinden op deze jaarplanning. Actueel nieuws vindt u op Facebook van de Zuiderkib.

 

Basisschool de Fladderiep heeft een wedstrijd georganiseeerd om het puzzelkampioenschap van Kraggenburg, op 30 maart 's avonds. Een wedstrijd in het maken van een legpuzzel. Een wedstrijd voor alle Kraggenburgers, jong en oud. Elf teams hebben meegedaan, tezamen zo'n 70 mensen. Er waren o.a. teams van kinderen met opa en oma, van moeders en ook 2 teams van de leerkrachten.

Ieder team kreeg een doos met 500 puzelstukjes om samen de puzzel te leggen. In een gezellige sfeer in de hal van de school ging ieder team fanatiek van start. Welk team was het eerste klaar?
Het team Fladderiep 2 (van de leerkrachten) had de hele puzzel gelegd in 44 minuten en 42 seconden en was daarmee de winnaar. Alle teams hebben hun legpuzzel afgemaakt. Al met al een gezellige en geslaagde activiteit van onze basisschool voor het hele dorp.

De winaar kreeg een mooie taart en de wisselbeker. Alle teams mochten de legpuzzel mee naar huis nemen. Volgend jaar wil de school het puzzelkampioenschap weer organiseren en wie krijgt dan de wisselbeker?

Puzzelkampioenschap 2

Al vier jaar voetbalt de jeugd van SV Ens en FC Kraggenburg samen in SJO verband. Het ene team in het shirt van FC Kraggenburg; het andere team in het shirt van SV Ens. Daar moest verandering in komen vond de SJO commissie en dat vond bijval van de beide voetbalbesturen.

Gert van Ginkel, voorzitter van de SJO-commissie is blij met het nieuwe tenue. ‘We voetballen al langer samen, in verschillende verbanden en nu al vier jaar officieel voor de KNVB als SJO (samenwerkende jeugd opleiding). Dat verloopt erg goed en daarom vonden we het tijd voor een nieuw tenue. Daarvoor hebben we niet per team een shirtsponsor gezocht, maar twintig sponsors om alle shirts te sponsoren, zodat alle teams in hetzelfde shirt voetballen en alle kinderen een passend shirt hebben. Door iedereen in hetzelfde shirt te laten voetballen ondervangen we dat kinderen in een veel te groot of juist te krap tenue lopen. We zijn erg blij dat we hiervoor in Muta Sport Nederland B.V. een partner hebben gevonden. Zij leveren ons de kleding met een grote korting en berekenen deze korting ook door aan de SJO-sponsoren als deze kleding bij hen bestellen.’

 

Gelukkig kon de nieuwjaarsreceptie weer live in 't Klokhuis plaatsvinden, na 2 jaar via online.
Dorpsvoorzitter André Verwer memoreerde diverse projecten die gerealiseerd zijn en die er aankomen. Zo is het pontje in de Zwolse vaart is in de vaart genomen. De loswal is omgevormd tot boulevard Leemkade, inclusief het opknappen van de bietenbrug. Bij dit project zal ook nog een nieuw gebouwtje van de ijclub Klein Cortina dit voorjaar gerealiseerd worden.
Andrë vroeg ook aandacht voor volgend jaar 2024, als Kraggenburg 75 jaar bestaat. Alle ideeën om dit een mooi feest te laten worden zijn welkom. Mail je idee, je suggestie naar dorpsbelang@kraggenburg.nl
De voorzitter bedankte alvast STEK voor het organiseren van deze Nieuwjaarsbijeenkomst en gezamenlijk werd een toast uitgebracht op het nieuwe jaar.

Ook “het bloemtje” is weer uitgereikt. Dit jaar aan Max en Ron Potters van HCR van Saaze. Lees hierover meer bij dit nieuwsbericht.

De Feestcommissie maakte het programma voor de feestweek bekend. Het thema is “Kraggenburg op reis”. De feestweek is van zondag 14 mei t/m zaterdag 20 mei.


Ron en Max Potters van HCR Van Saaze kregen het jaarlijkse bloemetje uitgereikt in hun eigen knusse restaurant. Normaliter wordt het bloemetje uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis, maar omdat het hotel / café / restaurant op zaterdag geopend is, was het voor Ron en Max onmogelijk om samen naar de nieuwjaarsreceptie te komen en kregen zij het bloemetje al eerder uitgereikt door STEK (stuurgroep evenementen Kraggenburg). Afgelopen zaterdag, tijdens de nieuwjaarsreceptie kon het hele dorp op groot scherm meegenieten van deze uitreiking.

De broers Potters kregen het bloemetje voor hun jarenlange inzet voor het dorp. Samen runnen zij al jaren HCR Van Saaze, een belangrijk bedrijf voor het dorp, dat bijdraagt aan de leefbaarheid in het dorp. Verschillende verenigingen hebben er hun thuis gevonden, zoals toneelvereniging Sint Genesius, Koor Smart & Zo en de zaalvoetbal. Jarenlang was Saaze het Hol der Zotte Leeuwkes, de Zotte comedy-avonden werden er gehouden en de dorpsquiz heeft er haar thuisbasis. Ook de mannen van de donderdagavond- en de vrijdagmiddag-tafel komen al jaren op vaste momenten een borreltje halen.