Vrijwilligers
Het Klokhuis kan, dankzij de inzet van veel vrijwilligers, gunstige tarieven hanteren zodat het toegankelijk is voor iedereen. De vrijwilligers draaien bardiensten en doen regelmatig onderhoudsklussen. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom, en kunnen zich aanmelden bij de beheerder.

Bestuur
Het bestuur van het Klokhuis bestaat uit:

  • Erna Balk (voorzitter)
  • John van Egmond (vicevoorzitter)
  • Samantha Bosma (secretaris)
  • Pieter van der Veen (penningmeester)
  • Ewoud Biesheuvel (bestuurslid)

U kunt het bestuur bereiken via klokhuiskraggenburg@gmail.com
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Toezicht, bestaande uit vertegenwoordigers van alle clubs/verenigingen die gebruik maken van het Klokhuis.

Doneren
Wilt u ons financieel steunen? Dat kan door het downloaden van dit machtingsformulier, het te ondertekenen en u geeft daarop aan jaarlijks een bepaald bedrag te willen doneren. U kunt dit formulier mailen naar klokhuiskraggenburg@gmail.com of bij het Klokhuis in de groene brievenbus doen. Wilt u liever eenmalig een bijdrage overmaken? Stort dat dan op ons rekeningnummer NL18 RABO 0114 2070 46 t.n.v. Stichting Dorpshuis Kraggenburg o.v.v. donatie.

< Terug