Nieuws

In de uitbreiding van het dorp is weer een stap gezet. Voor de nieuwbouw van fase 1b worden enkele straten aangelegd. De planning is om 1 juli het bouwrijp maken gereed te hebben, maar mogelijk liggen alle de kabels en leidingen dan nog niet in de grond. Daardoor kan de planning iets uitlopen.

Via een verloting zijn alle 17 kavels van fase 1b in optie genomen. Er hadden zich 50 gegadigden aangemeld, waaronder Kraggenburgers. Twee dorpsgenoten behoren tot de gelukkigen voor een bouwkavel. Bij de twee-onder-en-kap-kavels staat al mensen op de reservelijst, mocht een optie niet doorgaan.

Het gaat goed met de nieuwbouw in Kraggenburg en daarom is de gemeente in februari gestart met de voorbereidingen voor het bestemmingsplan van fase 2
In fase 2 is er ruimte voor een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). In zo'n project ga je als groep je eigen woning bouwen.

Bouwrijpmaken fase 1b

Op 8 februari heeft Maddy de Bruin bij Koffietijd een voordracht gehouden over het schrijven van je eigen levensverhaal.
Hier een impressie van deze mogen.

De tussenwand is open en vlak voor het podium heeft Maddy de Bruin een paar tafels aangekleed met materiaal over het schrijven van je levensverhaal. Voorbeelden, boeken die kunnen helpen.
Een drieluik, een flapover en Maddy.

Maddy vertelt enkele verhalen uit haar eigen leven. Over haar opa bijvoorbeeld. Ze vertelt wat die verhalen voor haar betekenen. Twee woorden zijn mij bijgebleven. Rust en warmte. Al schrijvend komen er nog een paar omhoog, zoals: geaccepteerd zijn en vrede. Misschien heeft ze die woorden niet eens gebruikt. Misschien zijn het betekenissen die bij mij zijn gebleven. In de zaal kunnen we met haar meevoelen. Het klopt wat ze vertelt. Ze kijkt veel naar ons, in de zaal.

Ook ons dorp heeft een rijk verenigingsleven waar veel vrijliigers een steentje aan bijdragen. Er worden door de Vrijwilligersacademie diverse workshops en cursussen aangeboden die gratis of tegen een minimale financiële bijdrage te volgen zijn. 

De Vrijwilligersacademie is een onderdeel van het Vrijwilligerspunt van Carrefour en verzorgt het scholingsaanbod voor vrijwilligers, mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties in Noordoostpolder. Een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de workshops is dat de deelnemer in gemeente Noordoostpolder woont of daar het vrijwilligerswerk doet.

Bent of kent u iemand waar (een van deze) workshops geknipt voor is? Opgeven kan via deze website 
Lees meer... geeft de flyer van het trainingsaanbod.

Afgelopen dinsdagochtend 7 december werd er bij Koffietijd speciale aandacht geschonken aan: Iconen schilderen.

Onze dorpsgenoot Maddy de Bruin kwam vertellen over haar bijzondere hobby. Ze nam ook haar gereedschap, grondstoffen en enkele schilderstukken mee.

Vooraf gaf Maddy een korte toelichting over de oorsprong van de iconen schilderkunst. Deze is afkomstig uit de Byzantijnse en vroeg Russische traditie, vele honderden jaren geleden, en is vooral te vinden in de orthodoxe kerken.

Iconen-schilderijen zijn bijzonder kenmerkend. Dit omdat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen, zoals het hout en de verf. De afbeeldingen zijn altijd christelijke figuren, engelen of bijbelse taferelen. De gezichten zijn meestal omgeven met een van bladgoud gemaakte aureool.

Het was nog even spannend, hoe en óf de Sinterklaas intocht door kon gaan dit jaar. De traditionele intocht op de kade zat er ook dit jaar helaas niet in, maar Stek Kraggenburg had een geweldig alternatief bedacht. 

De Sint deed op zaterdagmorgen 20 november een ronde door het dorp. De route was vooraf bekend gemaakt en de kinderen hadden op school mooie vlaggetjes gemaakt waarmee ze de Sint langs de route konden konden verwelkomen. Het weer zat gelukkig mee en de opkomst was heel goed. De corona-maatregelen gooiden voor de gebruikelijke bijeenkomst in het Dorpshuis roet in het eten, maar ook daar was natuurlijk iets creatiefs op bedacht. 

Er wordt op dit moment volop gebouwd in Kraggenburg en dat blijft nog wel even zo. Op 9 februari gaat de gemeente particuliere kavels van het plan Kraggenburg - Zuid, fase1b verloten. Je moet je daarvoor inschrijven en dat kan t/m 30 januari 2022. Op onze website staat bj het thema Wonen en  dan  Nieuwbouw meer informatie over de bouwkavels van fase 1b of kijk direct op deze pagina

Wordt er dan niets gebouwd voor de jeugd en de ouderen in het dorp?

Jazeker en dat gaan we, samen met jullie, op een hele bijzondere manier doen. Na overleg met het gemeentebestuur hebben we als dorpsbelang Kraggenburg namelijk als eerste dorp toestemming gekregen voor een CPO project.

De afkorting CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Hierbij kan je dus zelf, samen met anderen, naar je eigen wensen, je nieuwe huis laten bouwen.
Dit kan een woning in een rij zijn of een appartement. Of misschien wil je wel een zogenaamde rug aan rug woning of een patiowoning. Ook de grootte van de tuin en allerlei andere zaken zijn nog te bepalen en te kiezen.

Zaterdagochtend 13 november hebben bewoners van het tweede deel van de Rennenstraat bloemrijke vaste planten in de plantsoen-stroken van hun straat geplant. Dit is uitgevoerd in een goede samenwerking met wijkbeheer van de gemeente en is het resultaat van een bewonersinitiatief.

Begin van dit jaar hebben enkele bewoners gevraagd of in de plantsoen-stroken vaste planten konden komen. Op die manier krijg je een veel fraaier aanzicht in dit deel van de straat, omdat de struiken die er stonden het al jaren zeer slecht deden. De gemeente heeft toegestemd in dit initiatief en in goed overleg is er een ontwerp gemaakt voor een kleur- en bloemrijk aanzien in dit straatdeel. De gemeente heeft het nodige voorwerk door een aannemer laten uitvoeren (oude struiken er uit, nieuwe goede tuingrond in de vakken).

Buurtwerker Atalja Visser vertekt bij Carrefour. Ze heeft met plezier buurtwerk gedaan in een aantal dorpen, waaronder Kraggenburg. In die periode heeft ze contacten opgebouwd en verbindingen gelegd. Atalja gaat nu een andere weg en kiest voor een baan in het onderwijs.


Als buurtwerker schoof Atalja aan bij het overleg van de werkgroep Omzien. Zo is er van beide kanten contact en overleg wat er speelt in Kraggenburg en bij Carrefour. Op het overleg van begin november heeft de werkgroep Omzien afscheid genomen. In dat zelfde overleg hebben we kennis gemaakt met Schuscha Huisman. Zij is de opvolgster van Atalja voor Kraggenburg en zal ook deelnemen in de werkgroep Omzien.

Even voorstellen: Mijn naam is Mervin Wigbels en ik ben 48 jaar oud. Ik woon met mijn vriendin, kind en bonuskind in Lelystad. In opvolging van Jan Huizingh mag ik nu aan de slag als wijkagent voor de dorpen Nagele, Schokland, Ens, Kraggenburg en Marknesse.

In mei 2001 ben ik begonnen bij de politie met de opleiding aan de Boskamp in Leusden. Mijn eerste jaren straatervaring heb ik op mogen doen in de drukte van het mooie Amersfoort. Hierna heb ik in oktober 2006 mijn werkplaats in Amersfoort mogen omwisselen voor Dronten, waar ik meer verdieping in mijn werk vond. Sinds eind mei 2021 werk ik nu als wijkagent in de prachtige Noordoostpolder.

Hallo allemaal!

Omdat wij helaas niet meer bij onze oude facebookpagina van Stek kunnen, hebben wij een nieuwe gemaakt.
Dat is nu   https://www.facebook.com/STEK-Kraggenburg-102142085491235    

Je kunt deze bijvoorbeeld toevoegen aan je eigen Facebook pagina met "vind ik leuk"
Heb je nog een "vind ik leuk" naar de oude Facebook pagina van STEK, dan kun je die verwijdere. Lees hoe dit moet op: https://www.facebook.com/help/226926007324633

Volg ons dus op Facebook om op de hoogte te blijven van onze leuke activiteiten die wij voor jong en oud verzorgen!
Op 18 augusus is er de traditionele vakantie-activiteit met als thema "Ontsnap uit je dorp" Meer informatie zal nog volgen in de Agenda en op Facebook.

Op 18 augusutus is er ook een skate clinic. Kijk verder bij Agenda

 

Kleuterjuf Vera Arink en haar man, conciërge Jan namen woensdag 7 juli afscheid van De Fladderiep. Zij gaan met welverdiend pensioen. Juf Vera en Jan wisten helemaal niets van wat er allemaal was geregeld voor het afscheid; de kinderen hebben goed hun mondjes dicht gehouden. 

Wegens de nog steeds geldende Corona-maatregelen was het zoeken naar een gepast afscheid. En dat is er gekomen! Er was een ontbijt voor ze geregeld, een erehaag werd gevormd en er werd luidkeels een speciaal lied gezongen voor juf Vera en 'haar Jan', want zoals het liedje zegt is er zonder hun 'niks meer an'.

Na een lekkere lunch met hun collega's startte er om 14:00 een tour door het dorp in een versierde cabrio. Er was gevraagd om de vlag uit te hangen en langs de route te klappen. Hier is door veel van onze dorpsbewoners gehoor aan gegeven. Tijdens deze tour werden Vera en Jan nog overladen met cadeautjes en lieve woorden. Onze kleuterjuf was er zichtbaar van onder de indruk en kon haar tranen nauwelijk bedwingen. 

Vera en Jan blijven in Kraggenburg wonen en na dit hartverwarmende afscheid zijn ze ervan overtuigd de juiste beslissing te hebben genomen door in het mooiste dorp van de polder van hun pensioen te gaan genieten. 

 

De Stentor en de Noordoostpolder hebben afgelopen edities aandacht besteedt aan de ontwikkeling van de boulevard van Kraggenburg.

De intiatiefgroep bestaande uit Dorpsbelang, Natuurmonumenten, IJsbaanvereniging 'Klein Cortina' en de Ondernemersvereniging zijn bezig met het opknappen van het gebied rond de Leemkade en willen een boulevard inrichten. De leefbaarheid zal met het opknappen van dit gebied worden vergroot en het recreatieve karakter van ons dorp wordt uitgebreid. Straks kunnen dorpsbewoners en toeristen over de boulevard wandelen en fietsen en de Zwolse vaart oversteken met een pontje om van het Waterloopbos naar het Voorsterbos te gaan. Ook de MTB'ers kunnen hun hart ophalen met de nieuwe route.

Niet alleen wandelaars en mountainbikers kunnen hier straks goed toeven, ook voor watersporters wordt het gebied weer aantrekkelijker door de aanleg van een botenhelling. De historie van Kraggenburg blijft zichtbaar door het opknappen van de oude bietenbrug. 

Al met al een groots project, en hoewel de financiering nog niet helemaal rond is, komt het einde in zicht. Mogelijk ligt het pontje nog voor de bouwvak in het water. 

Goed nieuws! Ons dorpshuis Het Klokhuis is na een lange lock down weer open voor diverse activiteiten. Dorpsbelang heeft er al vergaderd en ook andere activiteiten zoals het biljarten en Koffietijd zijn weer van start gegaan. Het dorpshuis is mag open tot 22:00 uur en vanzelfsprekend is het Corona protocol nog steeds van toepassing. In het kort houdt dit in:

  • Draag een mondkapje, als u op uw zitplaats zit mag deze af. 
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst Klokhuis
  • Schud geen handen
  • Volg de aangegeven looprichting
  • Iedereen neemt een zitplaats – Niet staan aan de bar
  • Lopen zoveel mogelijk beperken, mocht u toch lopen, draag uw mondkapje
  • De tafels en stoelen mogen niet naar elkaar geschoven worden
  • Maximaal één persoon per keer in de toiletruimte, desinfecteer uw handen na toilet bezoek

Voor de meest recente ontwikkelingen kijkt u eens op de facebook pagina van het Dorpshuis. 

Donderdag 22 april werd mevrouw Wennekes uit Kraggenburg 90 jaar. Dochter Marijke wou dit niet ongezien voorbij laten gaan en bedacht een ludieke actie. Negentig familieleden, vrienden, bekenden, kennissen en dorpsgenoten plantten een vlag in het grasveld voor haar woning. Aan de vlaggen zat een wens voor mevrouw Wennekes.

‘Ik was blij verrast. Ik kon bijna niet geloven dat al die vlaggen voor mij waren, maar ja het was nog geen Koningsdag. Geweldig!’ Zo had mevrouw Wennekes, ondanks de corona maatregelen, toch een echte verjaardag en kan ze nog lang nagenieten met het bekijken van de kaarten en het lezen van de vele verjaardagswensen. Van harte gefeliciteerd!

 20210422180224 mw wennekes img 5191

credits foto en tekst: Margot Maljaars

De gemeente Noordoostpolder stimuleert elektrisch rijden? ? en is daarom bezig met het plaatsen van openbare laadpalen. Bij het plaatsen van een openbare laadpaal is het belangrijk dat de locatie overzichtelijk en gebruiksvriendelijk is en het mogelijk is twee voertuigen per laadpaal te plaatsen.

In Kraggenburg is er sinds kort ook een laadpaal te vinden op de parkeerplaats van Hotel Van Saaze. Dorpsbewoners, maar ook de toeristen die ons mooie dorp komen bezoeken kunnen gebruik maken van deze laadpaal. 

Wilt u een aanvraag doen voor het plaatsen van een openbare laadpaal dan kunt u via deze link een aanvraag indienen. Alle openbare oplaadpunten die reeds zijn gerealiseerd of in ontwikkeling zijn kunt u hier vinden.